GALERIJA FOTOGRAFIJA
DJED MRAZ U ROVINJU, R. SELU I KANFANARU

SNIMANO OD 12.12. DO 21.12.2020.

 18.12. 2010.

Djed Mraz u vrtiću Neven - Kanfanar

Pogledaj Galeriju!

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom u Kanfanaru.. Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

 17.12. 2010.

Djed Mraz u vrtiću Neven -

Snupi, Cukerančići (Plavi AB, Zeleni D))

Pogledaj Galeriju!

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom u Nevenu.. Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

FB9B9948_WEB.jpg

 16.12. 2010.

Djed Mraz na Valbruni - Školjkice_Sunce_Žabice

Pogledaj Galeriju!

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom na Valbruni. Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

2024_LA lamanova.jpg

 15.12. 2010.

Djeda Mraz na Lamanovi

Pogledaj Galeriju!

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom na Lamanovi . Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

 18.12. 2010.

Djed Mraz u vrtiću Neven - R Selo

Pogledaj Galeriju!

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom u R. Selu.. Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

 17.12. 2010.

Djed Mraz u vrtiću Neven -

Bonbončići_Kockice_Ribice_Ježići (Crveni, Žuti)

Pogledaj Galeriju!

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom u Nevenu.. Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

2416_VA1.jpg

 16.12. 2010.

Baka Mraz na Valbruni-

Malci, Maslačak

Pogledaj Galeriju!

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom na Valbruni. Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

1388_GA.jpg

12.12.2020.

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom ispred Gandusija . Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

 17.12. 2010.

Djed Mraz u vrtiću Neven - Krijesnice, Mravići, Točkice,Pužići, Pčelice(Zeleni ABC, Roza AB)

Pogledaj Galeriju!

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom u Nevenu.. Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

2677_VA2.jpg

 16.12. 2010.

Djed Mraz na Valbruni -

Zečići. Suncokret

Pogledaj Galeriju!

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom na Valbruni. Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

Mondelaco A03A9025.jpg

 15.12. 2010.

Djeda Mraz u Mondelacu

Pogledaj Galeriju!

Naručite putem e-maila fotografije sa druženja djece sa Djeda Mrazom Mondelacu . Zapišite brojeve sa forografija i pošaljite ih na mail foto.duga@pu.t-com.hr

Foto Duga

2017

Foto Duga

R. Daveggia 6

52210 Rovinj

Vlasnik: Gordan Ukić

052/ 830-890