top of page
Maturanti 2017/2018

Fotografije sa maturalne zabave

Fotografje sa maturalne zabave održane u subotu 5.05.2018. na Vilas Rubinu možete osobno doći pogledati u foto Dugu, ul. R. Daveggia 6, tel. 830-890,
radnim danom od 8:30 sati do 12:30 sati i od 17:00 sati do 20:00 sati ( subotom od 8:30 do 12:30 sati) ili narudžbu obavite preko digitalnog foto albuma.


Album možete otvoriti i listati isključivo na osobnim računalima. Upute o naručivanju nalaze se na zadnjoj stranici albuma.

 

Albume možete pregledavati ako upišete  lozinku koju ste dobili u školi ili je potražite

na vašoj zatvorenoj facebook grupi ili kod razrednice.

Pozdravlja Vas Vaš fotograf

Gordan

  

LINKOVI za digitalne albume:

Lucija, Gordan I Martina, slikao nas Toni

bottom of page